FacebookFacebookInstagramInstagram

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to zbiór przepisów, które regulują stosunki prawne w rodzinie. Dotyczą one zarówno kwestii majątkowych i niemajątkowych. Gałąź prawa rodzinnego ma zastosowanie w relacjach pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi, między krewnymi, a także w kwestiach przysposobienia, sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem. Podstawą prawną są akty normatywne Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w szczególności w: 

 • reprezentowaniu na etapie postępowania mediacyjnego, sądowego i zabezpieczającego;
 • reprezentowaniu przed Urzędem Stanu Cywilnego oraz pomocy w zakresie uzyskiwania aktów stanu cywilnego;
 • sporządzaniu pism procesowych oraz udzielaniu porad prawnych;
 • sprawach dotyczących zezwolenia na zawarcie małżeństwa;
 • sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • sprawach o alimenty na dzieci od byłego małżonka;
 • sprawach o alimenty pomiędzy małżonkami;
 • sprawach o podwyższenie i obniżenie alimentów;
 • sprawach o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
 • postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym zaległych alimentów;
 • sprawach o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu ustawowej wspólności majątkowej oraz w zakresie rozliczeń nakładów pomiędzy małżonkami;
 • sprawach o rozdzielność majątkową, w tym rozdzielność majątkową z datą wsteczną;
 • zakresie spraw o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka;
 • sprawach o kontakty z dzieckiem;
 • sprawach o ustalenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej względem małoletniego dziecka;
 • sprawach o ustalenie oraz zaprzeczenie macierzyństwa;
 • sprawach o ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa;
 • sprawach o przysposobienie;
 • zarządzaniu majątkiem dziecka;
 • sprawach o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków oraz eksmisji jednego z małżonków;
 • sprawach o ustanowienie opiekuna oraz kuratora;
 • sprawach o ubezwłasnowolnienie;

To tylko niewielki zakres prowadzonych przez Kancelarię spraw. Podejmiemy się pomocy w każdym wypadku. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy z zakresu prawa rodzinnego zapraszamy do kontaktu. 

Prawo rodzinne
Prawo cywilne
Prawo cywilne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem w imieniu i na rzecz osób fizycznych sądowych postępowań procesowych i nieprocesowych dotyczących szeroko rozumianych spraw cywilnych. Reprezentujemy Klientów w zakresie rozwiązywania sporów również na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód.
Prawo karne
Prawo karne
Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, jak i w postępowaniu sądowym oraz wykonawczym, gdzie występujemy w charakterze obrońcy, bądź pełnomocnika. Sporządzamy również zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz prywatne i subsydiarne akty oskarżenia.
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi każdej instancji. Przygotowujemy środki odwoławcze, a także sporządzamy pisma, wnioski i skargi. Pomagamy uzyskać niezbędne pozwolenia, licencje i koncesje. Reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań rodzinnych obejmujących stosunki między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi. Zajmujemy się reprezentacją stron w sprawach o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty, przysposobienie oraz ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
Prawo spadkowe
Prawo spadkowe
Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie nabywania praw i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej przez spadkobierców oraz inne osoby. Specjalizujemy się w reprezentacji procesowej w sprawach: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o wydziedziczenie, dotyczących obalenia testamentu, postępowania dotyczące zapisu windykacyjnego.
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Prowadzimy sprawy związane z: wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy, szkodami wynikłymi z czynów niedozwolonych. Uzyskujemy świadczenia należne z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienia za ból i cierpienie poszkodowanego, renty dla poszkodowanego, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, zwrotu kosztów leczenia i opieki poniesionych przez osoby bliskie, naprawy uszkodzonego pojazdu, najmu pojazdu zastępczego.
Prawo handlowe i gospodarcze
Prawo handlowe i gospodarcze
Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa handlowego i gospodarczego, świadcząc kompleksową pomoc prawną przedsiębiorstwom. Oferujemy doradztwo w zakresie zawierania umów handlowych, reprezentację przed sądami w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, a także udzielamy wsparcia w kwestiach związanych z prawem konkurencji i regulacjami dotyczącymi prowadzenia biznesu. Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy dokumentację i umowy. Specjalizujemy się również w sądowym oraz przedsądowym dochodzeniu należności pieniężnych.
Obsługa prawna IT/Startupów
Obsługa prawna IT/Startupów
Jako Kancelaria towarzyszymy przedsiębiorcom na każdym etapie ich rozwoju, od regulacji relacji pomiędzy przyszłymi wspólnikami, przez wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrację spółki, zabezpieczenie własności intelektualnej po doradztwo prawne podczas bieżącej działalności oraz reprezentowanie podczas negocjacji warunków inwestycji z funduszami venture-capital lub inwestorami prywatnymi. Opracowujemy i pomagamy wdrażać nowatorskie rozwiązania prawne. Zapewniamy kompleksową reprezentację przedstawicieli branży IT.
E-commerce/RODO
E-commerce/RODO
Nasza Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną e – biznesu. Pomagamy spełnić wszystkie wymogi niezbędne do prowadzenia sprzedaży przez Internet. Przygotowujemy wszelkie dokumenty wymagane w e – biznesie takie jak regulamin sklepu internetowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Specjalizujemy się w opiniowaniu przyjętych rozwiązań pod kątem praw konsumentów, w tym klauzul abuzywnych, reprezentowaniu Klientów w sporach dotyczących usług internetowych, domen, prawa własności intelektualnej oraz w sporach z konsumentami. Obsługa prawna e-commerce obejmuje również doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych w kontekście działalności online. Sporządzamy polityki prywatności, polityki cookies i niezbędne klauzule informacyjne dla sklepów i serwisów internetowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję