FacebookFacebookInstagramInstagram

Blog

Kategorie
Wróć do listy

Jazda pod wpływem alkoholu. Konsekwencje prawne.

07.02.2024
Prawo karne
Jazda pod wpływem alkoholu. Konsekwencje prawne.

Polski system prawny rozróżnia dwa stany, w których może się znaleźć człowiek w wyniku spożycia produktów alkoholowych.

 1. Stan po użyciu alkoholu.                                                     2. Stan nietrzeźwości.

W obu przypadkach prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym czy też powietrznym jest zabronione i zagrożone odpowiedzialnością karną. 

 

1. Stan po użyciu alkoholu. 

Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila bądź od 0,10 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza to jest to stan po spożyciu alkoholu. W Polskim prawie osoba w stanie po użyciu alkoholu popełnia wykroczenie. 

Art. 87 Kodeksu wykroczeń: 

 

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.


A więc za popełnienie wyżej wymienionego wykroczenia grozi: 

 • grzywna od 2500 zł do 30000 zł albo areszt od 5 do 30 dni,
 • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat,
 • 15 punktów karnych.

2. Stan nietrzeźwości. 

Jeśli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila bądź przekracza 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza to jest to stan nietrzeźwości. W Polskim prawie osoba w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo. 

 

Art. 178a Kodeksu karnego:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, grozi:

 • pozbawienie wolności do lat 3,
 • zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat, ( Art. 42 KK )
 • kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej),
 • 15 punktów karnych.

UWAGA ! Od dnia 14 marca 2024 r. w przypadku gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 1,5 promila bądź przekracza 0,75 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza Sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym. 

Poniżej wchodzące w życie przepisy: 
 

Art. 187b Kodeksu karnego: 

§ 5. Sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b, w razie popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 4, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w § 1 była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia. Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 

Art. 44b Kodeksu karnego: 

§ 1. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym.

§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy - średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

§ 3. Jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej pojazdu odpowiadającego pojazdowi, o którym mowa w § 1, w sposób określony w § 2 nie jest możliwe ze względu na szczególne cechy tego pojazdu, zasięga się opinii biegłego.

§ 4. Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu określonego w § 2 nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

§ 5. Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.

 

Jak załagodzić grożące mi kary i środki karne ? 
 

Jazda pod wpływem alkoholu wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami, w tym z utratą prawa jazdy. Istnieją jednak pewne możliwości ich uniknięcia lub złagodzenia, o ile spełnimy określone warunki.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w przypadku przestępstwa. 

W przypadku przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie. Oznacza to, że postępowanie karne zostaje umorzone ale sprawca zostaje poddany próbie na okres 1 roku do 3 lat i w tym czasie próby nie może popełnić przestępstwa umyślnego. Decyzja o warunkowym umorzeniu zależy od uznania sądu i jest uzależniona od różnych czynników, takich jak:

 • Poziom stężenia alkoholu we krwi;
 • Okoliczności popełnienia czynu; 
 • Niekaralność sprawcy; 
 • Postawa sprawcy, jego warunki  i właściwości osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;
 • Wina i społeczna szkodliwość czynu;
 • Pozytywna prognoza kryminalistyczna sprawcy.

Warto wiedzieć, że warunkowe umorzenie postępowania może wiązać się z innymi obowiązkami, takimi jak:

 • Zapłata grzywny
 • Poddanie się terapii uzależnień
 • Prace społeczne

Nadzwyczajne złagodzenie odpowiedzialności w przypadku wykroczenia

W przypadku wykroczenia jazdy po użyciu alkoholu nie ma możliwości warunkowego umorzenia postępowania. Istnieje jednak instytucja nadzwyczajnego złagodzenia odpowiedzialności, która pozwala sądowi na odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd stosując to rozwiązanie będzie brał pod uwagę: 

 • Okoliczności popełnienia wykroczenia;
 • Właściwości i warunki osobiste sprawcy;
 • Zachowanie się sprawcy po popełnieniu wykroczenia;
 • Przypuszczenie, że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni nowego, podobnego przestępstwa lub wykroczenia.

Odzyskanie prawa jazdy z blokadą alkoholową

Jeśli w sprawie jazdy po alkoholu został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, w postępowaniu wykonawczym można starać się o wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy. Warunkiem jest założenie blokady alkoholowej w samochodzie. Blokada uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli w wydychanym powietrzu kierowcy zostanie wykryty alkohol.

 

Dodatkowe informacje:

 • Więcej informacji na temat warunkowego umorzenia postępowania karnego można znaleźć w art. 66 Kodeksu karnego.
 • Instytucja nadzwyczajnego złagodzenia odpowiedzialności została uregulowana w art. 41 Kodeksu wykroczeń.
 • Szczegółowe warunki dotyczące montażu i użytkowania blokady alkoholowej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dotyczących urządzeń do immobilisacji pojazdów.

Każdy przypadek popełnienia wykroczenia lub przestępstwa jest zindywidualizowany i obrona przed skutkami popełnionego czynu musi być dopasowana do realiów danej sprawy. Dlatego warto skorzystać z pomocy Adwokata. Pomoc adwokata, okazuje się nieoceniona z uwagi na możliwość uzyskania łagodnej kary lub odzyskania prawa jazdy. Jeżeli poszukujesz pomocy prawnej w takiej sprawie karnej, skontaktuj się z Naszą Kancelarią.

                                                                                                                                                                                       [email protected]

+48 574-991-901

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję