FacebookFacebookInstagramInstagram

Prawo cywilne

Prawo cywilne to gałąź prawa, która normuje m.in. stosunki majątkowe i niemajątkowe między osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc adwokata w sprawach związanych z prawem cywilnym obejmuje doradztwo na etapie przedsądowym i poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla każdego Klienta, prowadzenie postępowania sądowego (reprezentowanie przed sądem Klientów występujących zarówno w roli pozwanych, jak i powodów, wnioskodawców, uczestników, itp.) oraz pomoc po zakończeniu postępowania sądowego.

Korzystając z usług Kancelarii Adwokackiej Warda mogą Państwo liczyć na: 

 • reprezentowanie przed sądami, urzędami, w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikiem,
 • sporządzanie pism procesowych, takich jak pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy od nakazów i wyroków, apelacje, zażalenia, skargi, kasacje.
 • udział adwokata w negocjacjach między stronami, ugodowych rozmowach między stronami, mediacjach. 
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych, analiz i opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych.

Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych;
 • spraw związanych z wadami oświadczenia woli;
 • spraw i pozwów o zapłatę;
 • spraw i roszczeń związanych z prawem własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, zastawu, hipoteki;
 • spraw i roszczeń dotyczących spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • spraw i roszczeń dotyczących posiadania oraz naruszenia posiadania;
 • spraw dotyczących najmu lokalu;
 • umowy najmu i dzierżawy, w tym także roszczeń tytułem czynszu;
 • spraw o eksmisję;
 • spraw i roszczeń dotyczących zasiedzenia;
 • roszczeń o immisje;
 • roszczeń związanych z nieruchomościami, w tym spraw o: zniesienie współwłasności nieruchomości, wydanie nieruchomości;
 • umowy sprzedaży, w tym rękojmi za wady oraz gwarancji;
 • darowizny;
 • umów cywilnoprawnych, m.in.: umowa o dzieło, umowa leasingu, pożyczka, umowa o roboty budowlane, zlecenie, umowa przewozu, spedycja, ubezpieczenie, renta i dożywocie oraz związanych z nimi roszczeń;
 • odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania oraz nienależytego wykonania zobowiązania;
 • niedozwolonych klauzul umownych;
 • bezpodstawnego wzbogacenia oraz świadczeń nienależnych.

To tylko niewielki zakres prowadzonych przez Kancelarię spraw. Podejmiemy się pomocy w każdym wypadku. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy z zakresu prawa cywilnego zapraszamy do kontaktu. 

Prawo cywilne
Prawo cywilne
Prawo cywilne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem w imieniu i na rzecz osób fizycznych sądowych postępowań procesowych i nieprocesowych dotyczących szeroko rozumianych spraw cywilnych. Reprezentujemy Klientów w zakresie rozwiązywania sporów również na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód.
Prawo karne
Prawo karne
Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, jak i w postępowaniu sądowym oraz wykonawczym, gdzie występujemy w charakterze obrońcy, bądź pełnomocnika. Sporządzamy również zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz prywatne i subsydiarne akty oskarżenia.
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi każdej instancji. Przygotowujemy środki odwoławcze, a także sporządzamy pisma, wnioski i skargi. Pomagamy uzyskać niezbędne pozwolenia, licencje i koncesje. Reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań rodzinnych obejmujących stosunki między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi. Zajmujemy się reprezentacją stron w sprawach o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty, przysposobienie oraz ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
Prawo spadkowe
Prawo spadkowe
Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie nabywania praw i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej przez spadkobierców oraz inne osoby. Specjalizujemy się w reprezentacji procesowej w sprawach: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o wydziedziczenie, dotyczących obalenia testamentu, postępowania dotyczące zapisu windykacyjnego.
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Prowadzimy sprawy związane z: wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy, szkodami wynikłymi z czynów niedozwolonych. Uzyskujemy świadczenia należne z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienia za ból i cierpienie poszkodowanego, renty dla poszkodowanego, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, zwrotu kosztów leczenia i opieki poniesionych przez osoby bliskie, naprawy uszkodzonego pojazdu, najmu pojazdu zastępczego.
Prawo handlowe i gospodarcze
Prawo handlowe i gospodarcze
Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa handlowego i gospodarczego, świadcząc kompleksową pomoc prawną przedsiębiorstwom. Oferujemy doradztwo w zakresie zawierania umów handlowych, reprezentację przed sądami w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, a także udzielamy wsparcia w kwestiach związanych z prawem konkurencji i regulacjami dotyczącymi prowadzenia biznesu. Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy dokumentację i umowy. Specjalizujemy się również w sądowym oraz przedsądowym dochodzeniu należności pieniężnych.
Obsługa prawna IT/Startupów
Obsługa prawna IT/Startupów
Jako Kancelaria towarzyszymy przedsiębiorcom na każdym etapie ich rozwoju, od regulacji relacji pomiędzy przyszłymi wspólnikami, przez wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrację spółki, zabezpieczenie własności intelektualnej po doradztwo prawne podczas bieżącej działalności oraz reprezentowanie podczas negocjacji warunków inwestycji z funduszami venture-capital lub inwestorami prywatnymi. Opracowujemy i pomagamy wdrażać nowatorskie rozwiązania prawne. Zapewniamy kompleksową reprezentację przedstawicieli branży IT.
E-commerce/RODO
E-commerce/RODO
Nasza Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną e – biznesu. Pomagamy spełnić wszystkie wymogi niezbędne do prowadzenia sprzedaży przez Internet. Przygotowujemy wszelkie dokumenty wymagane w e – biznesie takie jak regulamin sklepu internetowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Specjalizujemy się w opiniowaniu przyjętych rozwiązań pod kątem praw konsumentów, w tym klauzul abuzywnych, reprezentowaniu Klientów w sporach dotyczących usług internetowych, domen, prawa własności intelektualnej oraz w sporach z konsumentami. Obsługa prawna e-commerce obejmuje również doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych w kontekście działalności online. Sporządzamy polityki prywatności, polityki cookies i niezbędne klauzule informacyjne dla sklepów i serwisów internetowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję