FacebookFacebookInstagramInstagram

Prawo karne

Prawo karne, to dziedzina, która reguluje kwestie odpowiedzialności karnej za różnego rodzaju przestępstwa. Podczas dochodzenia sprawiedliwości warto zdecydować się na pomoc doświadczonego specjalisty, który udzieli fachowej porady oraz zabezpieczy interesy klienta. Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną z zakresu prawa karnego. Zapewniamy reprezentację przed sądem, pomoc w przygotowaniu dokumentów i wniosków oraz rozwiązywaniu zawiłych spraw karnych o przestępstwa i wykroczenia. Pomocy udzielamy zarówno osobom fizycznym jak i prawnym.

 

Obszar naszej działalności dotyczy następujących spraw regulowanych przez prawo karne:

 • spraw o przestępstwa – m.in. przestępstw: zabójstwa, nieumyślnego spowodowania śmierci, spowodowania uszczerbku na zdrowiu, bójki, pobicia, spowodowania wypadku drogowego, prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, gróźb karalnych, nękania, naruszenia miru domowego, obrazy uczuć religijnych, znęcania się, uchylania się od alimentów, zniesławienia, zniewagi, naruszenia nietykalności, znieważenia funkcjonariusza, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego uzyskania informacji, fałszerstwa dokumentów, kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, przywłaszczenia, oszustwa, paserstwa;
 • spraw o wykroczenia - m.in. wykroczenia: przeciwko osobie, zdrowiu, mieniu, przeciwko bezpieczeństwu osób i usług, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, prowadzenia pojazdu bez uprawnień i dokumentów, niepodporządkowania się znakom drogowym, niepodporządkowania się ograniczeniu prędkości;
 • spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;

Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • reprezentowania i obrony w postępowaniu przygotowawczym, m.in. przed Policją i Prokuraturą;
 • reprezentowania i obrony w postępowaniu sądowym, odwoławczym oraz wykonawczym;
 • reprezentowania i obrony w postępowaniu mandatowym, w tym – w sprawach o uchylenie mandatu karnego oraz mandatu karnego za przekroczenie prędkości;
 • reprezentowania w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych;
 • sporządzania pism procesowych, środków odwoławczych: apelacji, zażalenia oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia - m.in. kasacji;
 • reprezentowania i obrony w sprawach z oskarżenia prywatnego;
 • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia;
 • reprezentowania pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych;
 • w sprawach tymczasowego aresztowania i środków zapobiegowawczych;
 • dozoru elektronicznego;
 • zatarcia skazania;
 • przedawnienia karalności oraz przedawnienia wykonania kary;
 • warunkowego umorzenia postępowania karnego;
 • warunkowego zawieszenia wykonania kary;
 • warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary;
 • odroczenia wykonania kary;
 • przerwy w wykonywaniu kary;
 • kary łącznej;
 • zatrzymania prawa jazdy;
 • wypadków drogowych;
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu;
 • prowadzenia pojazdu bez uprawnień;
 • skrócenia kar i środków karnych;
 • zakazu prowadzenia pojazdów, w tym spraw o zastosowanie blokady alkoholowej;
 • posiadania substancji zabronionych.

To tylko niewielki zakres prowadzonych przez Kancelarię spraw. Podejmiemy się pomocy w każdym wypadku. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy z zakresu prawa  karnego zapraszamy do kontaktu. 

Prawo karne
Prawo cywilne
Prawo cywilne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem w imieniu i na rzecz osób fizycznych sądowych postępowań procesowych i nieprocesowych dotyczących szeroko rozumianych spraw cywilnych. Reprezentujemy Klientów w zakresie rozwiązywania sporów również na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód.
Prawo karne
Prawo karne
Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, jak i w postępowaniu sądowym oraz wykonawczym, gdzie występujemy w charakterze obrońcy, bądź pełnomocnika. Sporządzamy również zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz prywatne i subsydiarne akty oskarżenia.
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi każdej instancji. Przygotowujemy środki odwoławcze, a także sporządzamy pisma, wnioski i skargi. Pomagamy uzyskać niezbędne pozwolenia, licencje i koncesje. Reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań rodzinnych obejmujących stosunki między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi. Zajmujemy się reprezentacją stron w sprawach o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty, przysposobienie oraz ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
Prawo spadkowe
Prawo spadkowe
Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie nabywania praw i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej przez spadkobierców oraz inne osoby. Specjalizujemy się w reprezentacji procesowej w sprawach: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o wydziedziczenie, dotyczących obalenia testamentu, postępowania dotyczące zapisu windykacyjnego.
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Prowadzimy sprawy związane z: wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy, szkodami wynikłymi z czynów niedozwolonych. Uzyskujemy świadczenia należne z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienia za ból i cierpienie poszkodowanego, renty dla poszkodowanego, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, zwrotu kosztów leczenia i opieki poniesionych przez osoby bliskie, naprawy uszkodzonego pojazdu, najmu pojazdu zastępczego.
Prawo handlowe i gospodarcze
Prawo handlowe i gospodarcze
Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa handlowego i gospodarczego, świadcząc kompleksową pomoc prawną przedsiębiorstwom. Oferujemy doradztwo w zakresie zawierania umów handlowych, reprezentację przed sądami w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, a także udzielamy wsparcia w kwestiach związanych z prawem konkurencji i regulacjami dotyczącymi prowadzenia biznesu. Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy dokumentację i umowy. Specjalizujemy się również w sądowym oraz przedsądowym dochodzeniu należności pieniężnych.
Obsługa prawna IT/Startupów
Obsługa prawna IT/Startupów
Jako Kancelaria towarzyszymy przedsiębiorcom na każdym etapie ich rozwoju, od regulacji relacji pomiędzy przyszłymi wspólnikami, przez wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrację spółki, zabezpieczenie własności intelektualnej po doradztwo prawne podczas bieżącej działalności oraz reprezentowanie podczas negocjacji warunków inwestycji z funduszami venture-capital lub inwestorami prywatnymi. Opracowujemy i pomagamy wdrażać nowatorskie rozwiązania prawne. Zapewniamy kompleksową reprezentację przedstawicieli branży IT.
E-commerce/RODO
E-commerce/RODO
Nasza Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną e – biznesu. Pomagamy spełnić wszystkie wymogi niezbędne do prowadzenia sprzedaży przez Internet. Przygotowujemy wszelkie dokumenty wymagane w e – biznesie takie jak regulamin sklepu internetowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Specjalizujemy się w opiniowaniu przyjętych rozwiązań pod kątem praw konsumentów, w tym klauzul abuzywnych, reprezentowaniu Klientów w sporach dotyczących usług internetowych, domen, prawa własności intelektualnej oraz w sporach z konsumentami. Obsługa prawna e-commerce obejmuje również doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych w kontekście działalności online. Sporządzamy polityki prywatności, polityki cookies i niezbędne klauzule informacyjne dla sklepów i serwisów internetowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję