FacebookFacebookInstagramInstagram

Obsługa prawna IT/Startupów

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie i obsługę prawną podmiotom z branży IT, programistom, firmom współpracującym z branżą IT oraz startupom. Swoją działalność doradczą dla przedsiębiorców z sektora IT i nowych technologii, dostosowujemy do modeli biznesowych – wspieramy twórców rozwiązań informatycznych, a także firmy wdrażające innowacyjne rozwiązania i projekty IT. Oferujemy wsparcie prawne dotyczące takich obszarów jak prawo autorskie, własność intelektualna, regulaminy i polityki prywatności, znaki towarowe, umowy wdrożeniowe czy umowy NDA. Jesteśmy na bieżąco z dynamiką zmian w wyżej wymienionych sektorach. 

 

W ramach oferty prawa IT/Startupów zapewniamy m.in.:

 • specjalistyczne porady prawne w zakresie prawa IT, nowych technologii oraz startupów;
 • kompleksową obsługę prawną firm IT, startupów;
 • przygotowywanie szablonów dokumentów prawnych (umów, porozumień itp.);
 • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów, opracowywanie regulaminów dla branży IT, startupów;
 • tworzenie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów na rozwiązania i usługi informatyczne;
 • analizę prawną planowanych przedsięwzięć.

Kancelaria Adwokacka Warda świadczy w szczególności pomoc prawną w zakresie: 

 • Kompleksowej obsłudze i bieżącym doradztwie prawnym - udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością;
 • Sądowym i przedsądowym odzyskiwaniu należności;
 • Zakładaniu i przekształcaniu spółek oraz innych podmiotów (stowarzyszeń, fundacji itp.);
 • Opiniowaniu i przygotowywaniu umów, statutów, regulaminów;
 • Zastępstwie procesowym w sprawach gospodarczych;
 • Pomocy prawnej w ramach postępowań prowadzonych w trybie zamówień publicznych;
 • Umów o świadczenie usług programistycznych;
 • Umów licencyjnych oraz przenoszących autorskie prawa majątkowe do oprogramowania;
 • Umów na wykonanie i wdrożenie oprogramowania;
 • Umów na wykonanie aplikacji mobilnych;
 • Umów outsourcingu informatycznego;
 • Doradztwa prawnego - analizy prawnej planowanych przedsięwzięć informatycznych.
 • Audytu prawnego zgodności działań z prawem własności intelektualnej, standardami i regulacjami sektorowymi IT;
 • Reprezentowaniem w sporach dotyczących umów informatycznych i oprogramowania IT;
 • rejestracji znaków towarowych; 
 • wsparcia w ochronie danych osobowych w projektach IT;
 • wsparcia w ochronie własności intelektualnej.

To tylko niewielki zakres prowadzonych przez Kancelarię spraw. Podejmiemy się pomocy w każdym wypadku. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia prawnego zapraszamy do kontaktu. 

Obsługa prawna IT/Startupów
Prawo cywilne
Prawo cywilne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem w imieniu i na rzecz osób fizycznych sądowych postępowań procesowych i nieprocesowych dotyczących szeroko rozumianych spraw cywilnych. Reprezentujemy Klientów w zakresie rozwiązywania sporów również na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód.
Prawo karne
Prawo karne
Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, jak i w postępowaniu sądowym oraz wykonawczym, gdzie występujemy w charakterze obrońcy, bądź pełnomocnika. Sporządzamy również zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz prywatne i subsydiarne akty oskarżenia.
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi każdej instancji. Przygotowujemy środki odwoławcze, a także sporządzamy pisma, wnioski i skargi. Pomagamy uzyskać niezbędne pozwolenia, licencje i koncesje. Reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań rodzinnych obejmujących stosunki między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi. Zajmujemy się reprezentacją stron w sprawach o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty, przysposobienie oraz ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
Prawo spadkowe
Prawo spadkowe
Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie nabywania praw i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej przez spadkobierców oraz inne osoby. Specjalizujemy się w reprezentacji procesowej w sprawach: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o wydziedziczenie, dotyczących obalenia testamentu, postępowania dotyczące zapisu windykacyjnego.
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Prowadzimy sprawy związane z: wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy, szkodami wynikłymi z czynów niedozwolonych. Uzyskujemy świadczenia należne z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienia za ból i cierpienie poszkodowanego, renty dla poszkodowanego, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, zwrotu kosztów leczenia i opieki poniesionych przez osoby bliskie, naprawy uszkodzonego pojazdu, najmu pojazdu zastępczego.
Prawo handlowe i gospodarcze
Prawo handlowe i gospodarcze
Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa handlowego i gospodarczego, świadcząc kompleksową pomoc prawną przedsiębiorstwom. Oferujemy doradztwo w zakresie zawierania umów handlowych, reprezentację przed sądami w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, a także udzielamy wsparcia w kwestiach związanych z prawem konkurencji i regulacjami dotyczącymi prowadzenia biznesu. Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy dokumentację i umowy. Specjalizujemy się również w sądowym oraz przedsądowym dochodzeniu należności pieniężnych.
Obsługa prawna IT/Startupów
Obsługa prawna IT/Startupów
Jako Kancelaria towarzyszymy przedsiębiorcom na każdym etapie ich rozwoju, od regulacji relacji pomiędzy przyszłymi wspólnikami, przez wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrację spółki, zabezpieczenie własności intelektualnej po doradztwo prawne podczas bieżącej działalności oraz reprezentowanie podczas negocjacji warunków inwestycji z funduszami venture-capital lub inwestorami prywatnymi. Opracowujemy i pomagamy wdrażać nowatorskie rozwiązania prawne. Zapewniamy kompleksową reprezentację przedstawicieli branży IT.
E-commerce/RODO
E-commerce/RODO
Nasza Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną e – biznesu. Pomagamy spełnić wszystkie wymogi niezbędne do prowadzenia sprzedaży przez Internet. Przygotowujemy wszelkie dokumenty wymagane w e – biznesie takie jak regulamin sklepu internetowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Specjalizujemy się w opiniowaniu przyjętych rozwiązań pod kątem praw konsumentów, w tym klauzul abuzywnych, reprezentowaniu Klientów w sporach dotyczących usług internetowych, domen, prawa własności intelektualnej oraz w sporach z konsumentami. Obsługa prawna e-commerce obejmuje również doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych w kontekście działalności online. Sporządzamy polityki prywatności, polityki cookies i niezbędne klauzule informacyjne dla sklepów i serwisów internetowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję