FacebookFacebookInstagramInstagram

Prawo handlowe i gospodarcze

Praktyka Kancelarii Adwokackiej obejmuje wszelkie obszary prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym prawo kontraktów, prawo spółek, prawo konkurencji, prawo zamówień publicznych, prawo własności intelektualnej, prawo podatkowe i innych. Kancelaria Adwokacka ma również doświadczenie w zakresie prawa pracy oraz prowadzenia sporów sądowych z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Swoją ofertę w zakresie obsługi prawnej firm adresujemy do wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od skali ich działalności i formy organizacyjno-prawnej (firmy jednoosobowe, spółki osobowe i kapitałowe). Z dużym powodzeniem świadczymy usługi prawne na rzecz małych, średnich i dużych firm. Oferujemy zarówno stałą obsługę prawną, jak i pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów prawnych.

 

W zakresie prawa handlowego i gospodarczego Nasza Kancelaria Adwokacka:

 • doradza przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • przeprowadza rejestrację w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • uzyskuje numery REGON i NIP,
 • występuje o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zapewnia bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych,
 • obsługuje organy podmiotów gospodarczych, ich posiedzenia i zgromadzenia,
 • sporządza projekty dokumentów, w tym uchwał, zarządzeń, porozumień wspólników oraz umów o współpracy;
 • sporządza projekty dokumentów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, w tym regulaminy organizacyjne oraz regulaminy działania ich organów;
 • doradza pracodawcom w zakresie ich stosunków z pracownikami i sporządzamy dokumenty pracownicze,
 • sporządza projekty umów handlowych i uczestniczymy w ich negocjowaniu;
 • doradza przy realizacji przekształceń organizacyjnych podmiotów (połączenie, podział, zmiana formy działalności),
 • przeprowadza audyty prawne i sporządzamy raporty (due dilligence);
 • doradza przy transakcjach zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przy zbyciu przedsiębiorstwa;
 • uzyskujemy tytuły egzekucyjne i prowadzimy windykację należności;
 • przeprowadza czynności i postępowania likwidacyjne, naprawcze lub upadłościowe podmiotów gospodarczych;
 • reprezentuje przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządowej i innymi instytucjami;
 • reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

To tylko niewielki zakres prowadzonych przez Kancelarię spraw. Podejmiemy się pomocy w każdym wypadku. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy jako przedsiębiorca,  zapraszamy do kontaktu. 

Prawo handlowe i gospodarcze
Prawo cywilne
Prawo cywilne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem w imieniu i na rzecz osób fizycznych sądowych postępowań procesowych i nieprocesowych dotyczących szeroko rozumianych spraw cywilnych. Reprezentujemy Klientów w zakresie rozwiązywania sporów również na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód.
Prawo karne
Prawo karne
Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, jak i w postępowaniu sądowym oraz wykonawczym, gdzie występujemy w charakterze obrońcy, bądź pełnomocnika. Sporządzamy również zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz prywatne i subsydiarne akty oskarżenia.
Prawo administracyjne
Prawo administracyjne
Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi każdej instancji. Przygotowujemy środki odwoławcze, a także sporządzamy pisma, wnioski i skargi. Pomagamy uzyskać niezbędne pozwolenia, licencje i koncesje. Reprezentujemy klientów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Prawo rodzinne
Prawo rodzinne
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań rodzinnych obejmujących stosunki między małżonkami oraz między rodzicami a dziećmi. Zajmujemy się reprezentacją stron w sprawach o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty, przysposobienie oraz ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
Prawo spadkowe
Prawo spadkowe
Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie nabywania praw i obowiązków majątkowych po osobie zmarłej przez spadkobierców oraz inne osoby. Specjalizujemy się w reprezentacji procesowej w sprawach: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o wydziedziczenie, dotyczących obalenia testamentu, postępowania dotyczące zapisu windykacyjnego.
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Odszkodowania i zadośćuczynienia
Prowadzimy sprawy związane z: wypadkami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, wypadkami przy pracy, szkodami wynikłymi z czynów niedozwolonych. Uzyskujemy świadczenia należne z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienia za ból i cierpienie poszkodowanego, renty dla poszkodowanego, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, zwrotu kosztów leczenia i opieki poniesionych przez osoby bliskie, naprawy uszkodzonego pojazdu, najmu pojazdu zastępczego.
Prawo handlowe i gospodarcze
Prawo handlowe i gospodarcze
Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa handlowego i gospodarczego, świadcząc kompleksową pomoc prawną przedsiębiorstwom. Oferujemy doradztwo w zakresie zawierania umów handlowych, reprezentację przed sądami w sprawach związanych z działalnością gospodarczą, a także udzielamy wsparcia w kwestiach związanych z prawem konkurencji i regulacjami dotyczącymi prowadzenia biznesu. Sporządzamy, analizujemy i opiniujemy dokumentację i umowy. Specjalizujemy się również w sądowym oraz przedsądowym dochodzeniu należności pieniężnych.
Obsługa prawna IT/Startupów
Obsługa prawna IT/Startupów
Jako Kancelaria towarzyszymy przedsiębiorcom na każdym etapie ich rozwoju, od regulacji relacji pomiędzy przyszłymi wspólnikami, przez wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrację spółki, zabezpieczenie własności intelektualnej po doradztwo prawne podczas bieżącej działalności oraz reprezentowanie podczas negocjacji warunków inwestycji z funduszami venture-capital lub inwestorami prywatnymi. Opracowujemy i pomagamy wdrażać nowatorskie rozwiązania prawne. Zapewniamy kompleksową reprezentację przedstawicieli branży IT.
E-commerce/RODO
E-commerce/RODO
Nasza Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną e – biznesu. Pomagamy spełnić wszystkie wymogi niezbędne do prowadzenia sprzedaży przez Internet. Przygotowujemy wszelkie dokumenty wymagane w e – biznesie takie jak regulamin sklepu internetowego, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Specjalizujemy się w opiniowaniu przyjętych rozwiązań pod kątem praw konsumentów, w tym klauzul abuzywnych, reprezentowaniu Klientów w sporach dotyczących usług internetowych, domen, prawa własności intelektualnej oraz w sporach z konsumentami. Obsługa prawna e-commerce obejmuje również doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych w kontekście działalności online. Sporządzamy polityki prywatności, polityki cookies i niezbędne klauzule informacyjne dla sklepów i serwisów internetowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję